เงื่อนไขและกฏของโปรแกรมพันธมิตร

นี่เป็นเอกสารที่มีผลบังคับใช้และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดระเบียบและชี้แจงความรับผิดชอบและข้อผูกพันระหว่าง OLE777 กับ พันธมิตรที่มีค่าทุกท่านของเรา โปรดอ่านข้อมูลนี้อย่างรอบคอบ

ข้อตกลงการเป็นพันธมิตรนี้ประกอบด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นพันธมิตรของ OLE777

"เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม" แต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ:เนื้อหาที่ลามกอนาจาร เนื้อหามีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น เนื้อหาที่ส่งเสริมการเหยียดสีผิว เลือกแบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือ การละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ที่เราเห็นว่าเป็นกระทำที่ผิดกฏหมายอื่น ๆ

เกี่ยวกับความหมาย: คำและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อาจใช้คำอธิบายต่อไปนี้ บริษัท: หมายถึง OLE777 สมาชิก: หมายถึงสมาชิก ของ OLE777 ใครก็ตามที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์พันธมิตรของคุณและฝากเงินเดิมพันกับเว็บไซต์ OLE777อย่างเป็นทางการ เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สุจริต "สมาชิกของพันธมิตร", "สมาชิกของผู้อ้างอิง", "ผู้เล่น", "ลูกค้าของผู้อ้างอิง" ทั้งหมดรวมถึงสมาชิก

ลงทะเบียนบัญชี พันธมิตร
ในการเป็น พันธมิตร ของเราคุณต้องส่งแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ พันธมิตรหนึ่งรายสามารถมีบัญชีพันธมิตรได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น พันธมิตรไม่สามารถรับค่าคอมมิชชั่นเกมของตัวเองหรือได้รับค่าคอมมิชชั่นเกมของตนเองผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถเดิมพันหรือเล่นเกมโดยการเพิ่มบัญชี

.ข้อควรปฏิบัติและความรับผิดชอบของ พันธมิตร
•ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเรา หากคุณยอมรับเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรนี้หมายความว่าคุณตกลงที่จะสร้างและรักษาลิงก์ที่ไม่ซ้ำกันไว้ในเว็บไซต์ของคุณซึ่งเชื่อมโยงกับ OLE777 คุณสามารถใช้แบนเนอร์,อีเมล,บทความหรือเอกสารข้อความเพื่อสร้างลิงก์ หากคุณประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่โฆษณาของเราด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมเราจะยุติข้อตกลงนี้ทันที

ข้อควรปฏิบัติและความรับผิดชอบของ บริษัท
บริษัท เป็นผู้สนับสน่นรูปกราฟฟิก เนื้อหาและข้อความซึ่งอนุญาตให้วางบนเว็บไซต์ของพันธมิตร ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป พันธมิตรสามารถแสดงโฆษณาเหล่านี้ในเว็บไซต์ของตนได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการเปิดบัญชีในเว็บไซต์พันธมิตร สมาชิกแต่ละคนของพันธมิตร จะต้องยินยอมตามกฎระเบียบนโยบายและขั้นตอนต่างๆในเว็บไซต์ บริษัทจะติดตามสมาชิกแต่ละคนในนามของพันธมิตร โดยบริษัทจะจัดทำรายงานกิจกรรมของสมาชิกให้แก่พันธมิตรแต่ละราย และบริษัท มีดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหา รูปแบบและความถี่ ของรายงาน

ข้อกำหนดและการยกเลิกข้อตกลง
ระยะเวลาและการยกเลิกสัญญา เมื่อคุณได้รับอนุมัติให้เป็นพันธมิตรแล้วข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยุติข้อตกลงนี้ ในกรณีที่ข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกทันที สิทธิในการสิ้นสุดสัญญานี้ขึ้นอยู่กับเจตจำนงของแต่ละฝ่ายโดยไม่คำนึงว่าจะมีเหตุผลหรือไม่ ในการบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเรื่องการยกเลิกสัญญา การส่งอีเมลไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนของพันธมิตรจะถือเป็นวิธีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและมีผลบังคับใช้ได้

Facebook Logo Facebook: Kick off OLE777
Skype Logo บริการลูกค้า Skype: Ole777 Affiliate Thai